REFERANSEKUNDE

Helnor AS

Helnor AS – Brumunddal

Helnor er et innovativt selskap med fokus på å utvikle, produsere og selge gode løsninger og produkter. Et av markedsområdene våre er VA-bransjen hvor betjening og kontroll av alle typer vann har vært vår målsetning siden 1970.

Vi ble kontaktet av Helnor As, da værende IT-sjef skulle gå over i stillingen som Daglig leder og ønsket derfor å  outsource it driften. De hadde da en intern server og ville flytte dette ut i “skya”.

Sigmund – Daglig leder 

Tjenester som vi leverer til Helnor:

• ASP
• Microsoft 365 med backup
• Support og konsulenttjenester
• E-post og nett

Kontakt oss for en enklere arbeidshverdag.