Backup

– sikkerhet og trygghet for din bedrift.

Back IT Up,
before you wish you had

Det er en stor fordel å oppbevare backup ute av eget hus for hindre tap av data ved for eksempel virusangrep, tyveri, overspenning og brann all data lagres kryptert. Bedriften din er helt trygg, uten bekymringer for tap av filer. Løsningen er brukervennlig og meget enkel å sette opp. All lagring er i Norge i våre datasenter som er lokalisert i Fredrikstad.

Backup av Microsoft 365

Sikker backup av Microsoft 365, Sharepoint, Teams og OneDrive for Business.

Microsoft 365 er en trygg og sikker plattform, men tar bare vare på data innenfor et gitt tidsrom. Microsoft 365 har ingen tradisjonell backup og arkiveringsløsning. Blir noe slettet i Microsoft 365 eller Sharepoint, så kan du ikke få dette tilbake når dette oppdages. Med backup av Microsoft 365 så er alle dine data trygt og sikkert lagret.

Hvorfor backup av Microsoft 365?

  • GDPR – krav om å kunne gjennopprette data 

  • Sikkerhet – løsning sikrer dataene mot ransomware og kryptering
  • Sletting ved feiltakelse – 60% av av tapt data skyldes brukerfeil

  • Økonomiske Konsekvenser – tap av data
  • Interne sikkerhetstrusler (Fjerning av historikk ved oppsigelse)

  • Eksterne sikkerhetstrusler
  • Konfigurasjonsfeil (Spam, regler osv.)

Backup agent for Windows

Backup av fysiske servere og maskiner

Det er like viktig å ta backup av gamle servere og ikke minst klient maskiner. Med Veeam Agent for Microsoft Windows kan vi lett ta backup av fysiske serverer og klient maskiner. (Laptop, stasjonær osv)

Veeam Cloud Connect

Eier dere Veeam Availability Suite™, Veeam Backup & Replication™ eller Veeam Backup Essentials™?

Da kan man raskt og enkelt koble deg til vår datalagring via Cloud Connect og dermed ha backup på ekstern lokasjon. Vi kan tilby enkel “ut av huset” backup eller være behjelpelig med en DR (Disaster Recovery) løsning.

Kontakt oss for en enklere arbeids­hverdag.