Microsoft Solutions Partner for Modern Work

Vi er sertifisert Microsoft Solutions Partner for Modern Work. Denne tittelen gis til et selskap som viser god evne til å hjelpe kunder med å øke produktiviteten i Microsoft 365, og som har høy kompetanse om Microsoft-teknologi.

Hva betyr det?

For å få denne tittelen, må vi oppfylle flere kvalifikasjonskrav. Vi blir evaluert i tre kategorier – partnerytelse, ferdigheter og kundesuksess.

Vi må ha dokumentert kompetanse på Microsoft sine løsninger og ha sertifiserte rådgivere. Vi må påse at våre kunder bruker Microsoft 365-plattformen mest mulig effektivt, vi skal være rådgivere og leverer tjenester som gir kundene merverdi og jobbe effektivt.

Microsofts logo med teksten «Microsoft Solutions Partner Modern Work», alt plassert i en hvit boks med grå ramme.

Hva vi gjør innenfor kategorien Modern Work

  • Sette opp, rådgi og hjelpe brukere med Microsoft 365-plattformen
  • Distribuere, fremme bruk og administrere Microsoft 365-apper og tjenester for å hjelpe kunder med å jobbe mest mulig effektivt
  • Administrere og drifte kunders Microsoft 365-miljø for å se til at de bruker teknologien på best mulig måte
  • Implementere, administrere og tilby brukerhjelp i Microsoft Teams, for å hjelpe kunder med å kommunisere og samarbeide gjennom chat, møter og samtaler
  • Levere tjenester og løsninger for å hjelpe kunder med å samarbeide digitalt
  • Utvikle løsninger på Microsoft 365-plattformen for å møte spesifikke behov hos ulike kunder
  • Gi kundene opplæring og brukersupport for å sikre at kundene kan Microsoft 365
Smilende forretningsperson foran en datamaskin, som er glad for sin Microsoft Solutions Partner for Modern Work.

Kontakt oss for en enklere arbeids­hverdag.