• Veeam Cloud Connect

  Eier dere Veeam Availability Suite™, Veeam Backup & Replication™ eller Veeam Backup Essentials™?

  Da kan man raskt og enkelt koble deg til vår datalagring via Cloud Connect og dermed ha backup på ekstern lokasjon. Vi kan tilby enkel "ut av huset" backup eller være behjelpelig med en DR (Disaster Recovery) løsning.

 • Veeam Backup for Microsoft Office 365

  Hvorfor ta backup av Office 365?

  • Sletting ved feiltakelse
  • Konfigureringsfeil (Spam, regler osv)
  • Interne sikkerhetstrusler (Fjerning av historikk ved oppsigelse)
  • Eksterne sikkerhetstrulser
 • Veeam Agent for Windows

  Backup av fysiske servere og maskiner

  Det er like viktig å ta backup av gamle servere og ikke minst klient maskiner. Med Veeam Agent for Microsoft Windows kan vi lett ta backup av fysiske serverer og klient maskiner. (Laptop, stasjonær osv)