Vi hjelper deg å ha kontroll på dine data både før og etter problemene oppstår. Med Veeam Software har vi laget en plattform som sørger for maksimal tilgjengelighet, oversikt og kontroll for deg som kunde. Hold kostnadene nede og sikkerheten oppe ved å legge dine sikkerhetskopier inn i våre datasentre, og la oss håndtere jobben for deg!

 Våre tjenester inkluderer:

 Ut-av-huset-Backup til Back It Up eller Azure (BaaS)

 • Sikker kopi av dine data Ut-av-huset
 • Kryptert løsning – kun dere har tilgang på dataene
 • Dekker hele miljøet deres (lokalt hos Backitup og/eller Azure)

 

Ut-av-huset-Recovery til Back It Up (DRAAS)

 • Tilgjengelighet for din organisasjon uansett – alltid oppetid på deres miljø
 • Spinn opp miljø via enkelte webgrensesnitt (for eksempel via din smarttelefon)
 • Disaster Recovery til en god pris

 

Veeam Backup for Office 365

 • Behold kontroll på e-post ved overgangen til Office 365
 • Søk etter enkeltelementer, e-post eller hele mapper med eDiscovery
 • Ha orden på arkivering og historikk – i overensstemmelse med lover og forskrifter

 

Veeam for Windows

 • Veeam Backup for servere og klienter – for alt som ikke lar seg virtualisere
 • Reduser kostnad og kompleksitet ved å konsolidere på én løsning
 • Mulighet for ut-av-huset-Backup til Backitup sin sekundærsiter (Backitup og/eller Azure)